Du har svarte nei på spørsmålet om du er 100% arbeidsdyktig.

Du må være 100% friskmeldt og i arbeid for å kunne bestille forsikringen.

Dersom du har noen lidelser eller sykdommer kan du fortsatt søke om forsikring, men du må fylle ut en helseerklæring.

På bakgrunn av dine opplysninger vil forsikringsgiver foreta en risikovurdering.

Risikovurderingen kan ha følgende konklusjoner:

1. Forsikringen aksepteres.

2. Forsikringen aksepteres med eventuelle reservasjoner.

3. Forsikringen avslås.

Helseerklæring