Er du 100% arbeidsdyktig?

Alle Flygeledere som er medlemmer i Parat Luftfart kan tegne egen Loss of Lisence Forsikring (tap av lisens).

Forsikringen kan tegnes med følgende erstatningsalternativer:

5 G = kr. 484 415,-

10 G = kr. 968 830,-

15 G = kr.1 453 245,-

20 G = kr. 1 937 660,-

 

 

 

 

 

 

Ved å trykke ja, bekreftes det at jeg er 100% arbeidsdyktig, i arbeid og ikke kjenner til noen lidelser eller sykdommer som kan forårsake tap av min lisens.

Pris

Forsikringssum 5 G: premie pr mnd. kr. 275,-

Forsikringssum 10 G: premie pr mnd. kr. 549,-

Forsikringssum 15 G: premie pr mnd. kr. 824,-

Forsikringssum 20 G: premie pr mnd. kr. 1 098,-