Velkommen!

Flypersonell.no er sted hvor medlemmer i Parat Aviation kan tegne frivillig "tap av lisens forsikring". Fra 1.1.2019 kan vi dessverre ikke tilby denne forsikringen til Piloter.

Ved å fylle ut skjema sender du en søknad om godkjenning hos forsikringsleverandør. Dersom det ikke er noen til hinder for at du kan tegne forsikring vil du motta forsikringspapirene i løpet av kort tid.

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

Bestill forsikring

Bare medlemmer i Parat Aviation kan bestille forsikring.

Skjema finner du her:

Hva er tap av lisens forsikring?

Hva koster forsikringen?

Forsikringen gir erstatning dersom du på grunn av ulykke eller sykdom ikke får fornyet din helseattest.

Erstatningen er en engangsutbetaling, og kan velges med flere alternativer på forsikringssummer.

Oversikt over priser finner du her:

Forsikringsselskap

Forsikringen er dekket i Utvalgte syndikater i Lloyd`s.

Lloyd`s of London er verdens største forsikringsmarked, og består av mange forskjellige Syndikater (forsikringsleverandører).

De valgte Syndikatenes representant i Norge er Norwegian Underwriting Agency AS.

Skadeoppgjør

Selv om forsikringsleverandøren er engelsk, gjøres alle skader opp hos et norsk skadebehandlerselskap i Norge. Alle kommunikasjon mellom skadelidt og skadebehandler foregår på norsk, og etter norske lover og regler.

Nye priser pr 1.12.2018. Eksempel: Forsikringssum 10 G: Premie pr år. kr. 6591,- Husk å velge avtalegiro på din LOL Forsikring